Xếp gạch huyền thoại

Chọn kiểu bàn phím:

- Trượt qua lại trên màn hình để chơi
- Nhấn vào màn hình để xoay viên gạch
- Trượt xuống để thả

Bắt đầu chơi

Giới thiệu

Đây là game huyền thoại bởi vì nó đã ra đời rất lâu và được rất nhiều thế hệ chơi. Game này sử dụng HTML5 và Javascript của KineticJS

Tạm dừng
Điểm cao nhất:
Lines:

Mở trên
điện thoại của bạn!

Hãy quay điện thoại của bạn đứng lên để chơi.